Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Władze

Rektor

Jego Magnificencja

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult.

Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu

Pełnomocnik Rektora
ds. Interesariuszy Zewnętrznych

dr Henryk Pietrzak, prof. CH-SGM

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów

prof. CH dr Artur Grzesik

Kierownik Pracowni Testow Psychologicznych

Wild Urbanek

mgr Wild-Urbanek Monika

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.