Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Władze

Rektor

Jego Magnificencja

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult.

Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu

Pełnomocnik Rektora ds. Filii
w Rzeszowie

mgr Krystyna Wróblewska

Pełnomocnik Rektora ds. Projektów

prof. CH dr Artur Grzesik, MBA

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

Wild Urbanek

mgr Monika Wild-Urbanek

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN