Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Władze

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M., MPH, dr h. c.

Prorektor ds. Filii w Rzeszowie

mgr Izabela Kulaga, MBA

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

dr Małgorzata Dubis, prof. CH-SGM

Pełnomocnik Rektora
ds. Interesariuszy Zewnętrznych

dr Henryk Pietrzak, prof. CH-SGM

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.