Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów ZarzadzanieI
 • Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność przygotowuje do pracy w innowacyjnej gospodarce opartej na wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Dzięki specjalności poznasz standardy zarządzania procesami IT, zasady zarządzania ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa, oraz prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT. Potrafi ocenić stopień zapewnienia bezpieczeństwa osobowego i fizycznego infrastruktury teleinformatycznej oraz zarządzać obsługą incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Realizacja procesu kształcenia na specjalności będzie wspierana przez podmioty zewnętrzne związane z cybeberbezpieczeństwem.
Zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

kwalifikacje menedżera w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni

Menedżera służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych

Specjalista ochrony informacji wrażliwej

Funkcjonariusza ds. cyberbezpieczeństwa

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo informacji
 • RODO
 • Cyber Security Leadership
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Kontrola i audyt IT

Perspektywy zatrudnienia

 • stanowiska menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 • menedżerowie służb bezpieczeństwa informatycznego
 • specjaliści ochrony informacji wrażliwej.
 • Organy administracji publicznej zajmujące się przetwarzaniem informacji
 • Przedsiębiorstwa
 • Firmy konsultingowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN