Rekrutacja trwa

Filia we Wrocławiu

Zarządzanie danymi i analityka Big Data

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Zarządzanie danymi i analityka Big Data
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Zarządzanie danymi i analityka Big Data przygotowuje do nabycia kompetencji nie tylko w zakresie nauk społecznych, komunikacji i relacji międzyludzkich, ale również w obszarze IT, analizy danych oraz kodowania. Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę teoretyczną w zakresie analizy statystycznej oraz algorytmów uczenia maszynowego. Będą wprowadzeni w narzędzia i technologie będące filarami wiedzy w zakresie Big Data. Studenci poznają również biblioteki programistyczne oraz narzędzia współpracy między naukowcami.
Zarządzanie danymi i analityka Big Data

Big data – termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy.

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Eksploatacji baz danych

Środowisk programistycznych

organy administracji publicznej zajmujące się przetwarzaniem informacji

przedsiębiorstwa oferujące gotowe rozwiązania IT dla biznesu

Firmy konsultingowe

Podmioty specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Analityka biznesowa
 • Bazy danych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Metody analizy danych
 • Informatyczne wsparcie procesów i projektów
 • Modelowanie procesów biznesowych

Perspektywy zatrudnienia

 • Organy administracji publicznej zajmujące się przetwarzaniem informacji
 • Przedsiębiorstwa oferujące gotowe rozwiązania IT dla biznesu
 • Firmy konsultingowe
 • Podmioty specjalizujące się w badaniach rynku i analizie danych
 • Stanowisko związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • Specjalista ds. pozyskiwaniem, analizowania i interpretowania danych
 • Analityk i decydent z obszaru finansów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie