Rekrutacja trwa

Wizyta JM Rektora w Collegium Humanum w Poznaniu

W dniu 26 stycznia br. w siedzibie Collegium Humanum w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, odbyło się spotkanie JM Rektora Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA, dr. h.c. Konsula Honorowego Uzbekistanu z nauczycielami akademickimi, pracownikami administracyjnymi oraz studentami Collegium Humanum w Poznaniu.
 
Grono wykładowców reprezentowali Prorektor Collegium Humanum w Poznaniu mgr Piotr Dwornicki, MBA, Dyrektor Instytutu Collegium Humanum w Poznaniu dr Filip Szymczak, Dyrektor Instytutu Psychologii Collegium Humanum w Poznaniu dr Marta Majorczyk, mgr Maciej Lehmann, dr Tomasz Kozłowski, dr Krzysztof Bondyra, dr Joanna Roszak, dr Magdalena Ostanek-Pańka, dr Małgorzata Tyszkowska, mgr Beata Babka, dr Matylda Pachowicz, mgr Agnieszka Hoffmann, dr Sławomir Hinc, dr Maciej Kasperski oraz dr Jolanta Vogt-Hajder.
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Samorządu Studenckiego oraz Kół Naukowych realizowanych w uczelni. Z ramienia kierunku Zarządzania pojawili się reprezentanci Koła Tygryski Zarządzania, z ramienia Psychologii natomiast przedstawiciele Koła Sexualitas Humana.
 
Wizyta JM Rektora stanowiła okazję do wymiany doświadczeń oraz omówienia planów rozwoju i funkcjonowania Fili w Poznaniu.