Rekrutacja trwa

Współpraca Collegium Humanum z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Dnia 6 lipca 2022 w Warszawie Collegium Humanum  oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały umowę o współpracy partnerskiej w zakresie działalności dydaktycznej oraz realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a podpisy na dokumencie złożyli prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS oraz JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum. Tym samym nasza uczelnia dołączyła do grona szkół wyższych współpracujących z ZUSem, zajmując zaszczytne miejsce obok takich placówek jak m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza czy Politechnika Gdańska.

 

Zawarta między  Collegium Humanum a ZUS umowa zapewni studentom prawa, zarządzania, finansów i rachunkowości, psychologii i administracji dostęp do praktyk studenckich w instytucji o nie tylko ugruntowanej pozycji w obszarze ubezpieczeniowym, ale także o złożonej strukturze i ogólnopolskim zasięgu.

 

– Umowa ZUS z Collegium Humanum ma charakter partnerski. Jej przedmiotem są m.in.: współorganizowanie i współuczestnictwo w konferencjach naukowych, dostęp do staży i praktyk w ZUS dla studentów, wykłady, konsultacje i szkolenia ekspertów z ZUS dla studentów, wykładowców i pracowników, indeksy lub punkty w rekrutacji na uczelnię dla finalistów Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – powiedziała prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych to ustawowe zadanie ZUS. Jednym z najważniejszych działań w tym kierunku jest dla nas współpraca z uczelniami wyższymi. W szkołach wyższych jesteśmy obecni od wielu lat, jednak dzięki moim staraniom ta współpraca nabrała systemowego charakteru – dodała Prezes ZUS.

– Dzięki umowie nasi studenci zdobędą cenne doświadczenie. Większość z nich chce w przyszłości związać się z prywatnym biznesem, ale zapoznanie się z perspektywą największej i najstarszej instytucji ubezpieczeniowej z całą pewnością pomoże im przygotować się do świadomego i dojrzałego wejścia na rynek pracy. Bardzo cieszymy się na tę współpracę – mówił prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum.

Misją uczelni Collegium Humanum jest tworzenie dla naszych studentów przestrzeni, w której będą poszerzać swoje kompetencji oraz mogli skutecznie zrozumieć i bezproblemowo wcielić w życie zasady panujące na rynku pracy min. poprzez odbywanie praktyk zawodowych.  Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych to prestiżowa i praktyczna możliwość poszerzania kompetencji studentów o doświadczenia praktyczne związane z funkcjonowaniem stanowisk menedżerskich jak i specjalistycznych. Mamy nadzieję, że tak ważne partnerstwo umożliwi naszym studentom Collegium Humanum wykorzystanie wiedzy przy wyborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.