Rekrutacja trwa

Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji (IPA)

W dniu 5 września br. w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c. podpisał porozumienie o współpracy z International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska (IPA) reprezentowaną przez mł. insp. Andrzeja Kropiwca Prezesa  Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz Dyrektora Biura Logistyki w Komendzie Głównej Policji.


Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) jest  największym stowarzyszeniem na świecie z ilością prawie 400 tyś członków zrzeszonych w 65 krajach, a także stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu (tekst z www.ipa.polska.pl).

współpraca