Rekrutacja trwa

Zarządzanie biznesem

STUDIA II STOPNIA

  • Rodzaj studiów Studia II stopnia
  • Kierunek studiów Zarządzanie
  • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
  • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Specjalność Zarządzanie Biznesem intensywnie przygotowuje do skutecznego kierowania organizacją. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z obszarów strategii, finansów, marketingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Skupiamy się na praktycznych umiejętnościach poprzez analizę studiów przypadków oraz projekty zespołowe. Po ukończeniu, absolwenci są gotowi na wyzwania kierownicze w różnych sektorach biznesowych.
Zarządzanie biznesem

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie