Rekrutacja trwa

Transport, logistyka i spedycja

Studia II stopnia

Rekrutacja na rok 2020/2021

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Specjalność Transport, logistyka i spedycja przygotowuje do procesów planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej komunikacji z klientem. Specjaliści z zakresu logistyki zajmują się zarządzaniem magazynami, zaopatrzeniem, planowaniem produkcji oraz transportem i komunikacją.

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków.

Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Spedycja – organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności. Działalność ta może być wykonywana przez użytkownika transportu, przedsiębiorstwo transportowe lub wyodrębnione przedsiębiorstwo spedycyjne.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Innowacje w systemach logistycznych

Ekonomika zarządzania transportem

E-logistyka

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Planowania logistycznego

Logistyki produkcji i dystrybucji

Zarządzania przedsiębiorstwem

Zarządzania łańcuchem dostaw

Perspektywy zatrudnienia

 • Specjalista ds. planowania zasobów produkcyjnych
 • Menedżer/specjalista ds. transportu, spedycji i magazynowania
 • Menedżer/specjalista ds. logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
 • Pracownik działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki
 • Systemy logistyczne
 • Centra logistyczne
 • Usługi logistyczne

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie