Rekrutacja trwa

Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

Specjalność Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w księgowości, zarządzaniu finansami czy też doradztwie. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Specjalność ta doskonale wpisuje się w potrzeby rynku pracy. 

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Konsekwencji podatkowych i gospodarczych na tle systemu finansowego

Stosowania ulg, zwolnień i odliczeń zgodnie z przepisami prawa podatkowego

Kontroli podatkowej, skarbowej oraz rozliczania zobowiązań podatkowych

Systemów podatkowych funkcjonujących w Polsce i w krajach UE

Wyszukiwania i analizy regulacji podatkowych

Struktury opodatkowania

Zasad rozliczania

Identyfikacji czynnika ryzyka finansowego i podatkowego

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Źródła finansowania podmiotów gospodarczych

 • Podania i pisma w sprawach podatkowych
 • Postępowanie i kontrola podatkowa
 • Finanse osobiste

 • Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Rachunkowość zarządcza i controling

Analiza finansowo-ekonomiczna

Bankowość komercyjna

Planowanie finansowe

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Perspektywy zatrudnienia

Kancelarie prawno-podatkowe

Podmioty sektora finansów publicznych

Urzędy i izby skarbowe

Doradca inwestycyjny

Regionalne izby obrachunkowe

Urzędy administracji samorządowej

Dealer i makler aktywów finansowych

Kontroler rozliczeń pieniężnych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie