Rekrutacja trwa

Podatki, kadry i płace

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

Celem studiów na specjalności Podatki, kadry i płace jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych. Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Konsekwencji podatkowych i gospodarczych na tle systemu finansowego

Stosowania ulg, zwolnień i odliczeń zgodnie z przepisami prawa podatkowego

Kontroli podatkowej, skarbowej oraz rozliczania zobowiązań podatkowych

Systemów podatkowych funkcjonujących w Polsce i w krajach UE

Wyszukiwania i analizy regulacji podatkowych

Struktury opodatkowania

Zasad rozliczania

Identyfikacji czynnika ryzyka finansowego i podatkowego

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa, podatkowa
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zatrudnianie pracowników
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Ordynacja podatkowa
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Rachunkowość zarządcza i controling

Analiza finansowo-ekonomiczna

Bankowość komercyjna

Planowanie finansowe

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe

Perspektywy zatrudnienia

Główny księgowy

Analityk finansowy

Kontroler rozliczeń pieniężnych

Własna działalność

Urzędy i izby skarbowe

Kancelarie prawno-podatkowe

Specjalista ds. płac i kadr

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie